Logo mobiel Werkgroep Klinische Verloskunde NVOG
PATI╦NTEN
ZORGPROFESSIONALS
WERKGROEPLEDEN

De klinisch verloskundige

Nieuwsbericht voor physician assistant klinisch verloskundigen

Op 15 mei jl. is het BIG-register voor de physician assistants (PA) open gegaan. NAPA adviseert alle afgestudeerde PA’s om de aanvraag zo snel mogelijk op te sturen, omdat de verwerking tot 8 weken in beslag kan nemen. Op 1 september gaat de wetswijziging in en mogen alleen PA’s die in het BIG register staan de titel physician assistant voeren. Het zgn. experimenteerartikel houdt dan op te bestaan. Ook PA’s die aan de Hogeschool Rotterdam zijn afgestudeerd als PA klinisch verloskunde dienen zich in het BIG register voor PA’s aan te melden. Deze opleiding is een geaccrediteerde PA opleiding. Daarmee verkrijgt je de titel PA en mag je acht voorbehouden handelingen uitvoeren. Voor de verloskundige handelingen is tevens een registratie in het BIG verloskundigen register nodig. Meer informatie? Kijk op www.napa.nl.

De afgelopen jaren werd er onderzoek gedaan naar de uitkomsten van de masteropleiding physician assistant klinisch verloskundige van de Hogeschool in Rotterdam. De uitkomsten van ondertussen meer dan 10 jaar opleiden werden geanalyseerd. Dit heeft geresulteerd in een publicatie van artikel met als titel: “De enige erkende masteropleiding voor klinisch verloskundigen”. Deze publicatie werd onlangs gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG). Op www.napa.nl kun je het volledige artikel lezen.

Nieuwsbericht Master Klinisch Verloskundige

Positieve terugkoppeling visitatiepanel voor beoogde nieuwe master Klinisch Verloskundige

Op 19 en 20 maart 2018 hebben onderwijs- en beroepsdeskundigen gekeken of de voorgestelde masteropleiding tot Klinisch Verloskundige (MKV) van Hogeschool Rotterdam voldoet aan de eisen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Dit is nodig om een erkende opleiding te krijgen bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OC&W). Het panel heeft een voorlopige terugkoppeling gegeven, welke positief is. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door de NVAO. Dit definitieve oordeel wordt in de tweede helft van mei verwacht.

Het panel geeft aan dat de beoogde leerresultaten duidelijk zijn afgeleid van het beroepsprofiel en goed (en herkenbaar) zijn doorvertaald in competenties en leerlijnen. Ze herkennen de specifieke masteropleiding voor klinisch verloskundigen als Rotterdamse profilering. Ze adviseren ons dit vast te houden. Ook beoordelen zij ons onderwijsprogramma als positief creatief, waarbij goed gebruik is gemaakt van het bestaande programma van de master Physician Assistant – Klinisch Verloskundige (MPA-KV). Er is voldoende aandacht voor de wisselwerking tussen binnen- en buitenschool programma.

Vervolg op positief besluit

Een positief besluit is nodig voor de verdere ontwikkeling van de MKV. Hiermee kunnen de KNOV en NVOG gezamenlijk een aanvraag indienen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor een specialistenregister. Dit register moet het deskundigheidsterrein van de klinisch verloskundigen waarborgen. Hiervoor is een geaccrediteerde zelfstandige masteropleiding nodig. Komende maanden gaan we, bij een positief oordeel, kijken naar de financiering en bekostiging van de opleiding. De subsidieregeling – welke bij de MPA-KV hoort – zal namelijk niet gelden voor de MKV.  

Agenda

22
mei

22 mei bestuursvergadering

05
jun

5 juni bestuursvergadering

03
jul

3 juli bestuursvergadering

Toon agenda

Nieuws

Toon nieuws

Lid worden van de werkgroep?