Logo mobiel Werkgroep Klinische Verloskunde NVOG

Informatie online

Op internet is veel informatie te vinden over zwangerschap en bevallen, maar niet alle informatie is even betrouwbaar. Op de volgende websites kun je genoeg informatie vinden waarvan wij vinden dat die betrouwbaar is.