» home » Nieuws » Kwaliteitsregister klinisch verloskundigen

29
november 2021

Kwaliteitsregister klinisch verloskundigen

De besturen van de KNOV en de NVOG hebben besloten een kwaliteitsregister in te richten voor verloskundigen die klinisch werken. Dit besluit is genomen na de uitspraak van het ministerie van VWS afgelopen zomer dat verloskundigen die in het ziekenhuis werkzaam zijn, zelfstandig bevoegd zijn tot het verrichten van voorbehouden handelingen binnen het deskundigheidsgebied van de verloskunst, mits zij hun bekwaamheid kunnen aantonen.

Bevoegd mits bekwaam

VWS geeft aan dat het deskundigheidsgebied van de verloskundige niet beperkt is tot een bepaalde setting of locatie. Zolang de handelingen vallen binnen het deskundigheidsgebied van de verloskundige, is de verloskundige bevoegd deze te verrichten, mits zij/hij bekwaam is. VWS geeft hier mee aan dat de verloskundige die in een klinische setting werkt, zelfstandig bevoegd is tot het verrichten van voorbehouden handelingen die binnen het deskundigheidsgebied van de verloskunst vallen. VWS laat tevens weten dat verloskundigen die de opleiding tot PA klinische verloskunde hebben afgerond en zowel als verloskundige als Physician Assistants (PA) in het BIG-register geregistreerd staan, bevoegd zijn om in de klinische setting verloskundige handelingen te verrichten. Voorwaarde is dat de situatie binnen het deskundigheidsgebied van de verloskunst valt en de PA bekwaam is. De PA kent daarnaast de bevoegdheid om zelfstandige medische zorg te verlenen. De brief tref je onderaan dit bericht aan.

De mogelijkheden voor het inrichten van een kwaliteitsregister worden momenteel verder onderzocht.

Verloskundigen met een PA-registratie

Ook verloskundigen met een aanvullende PA-registratie zullen zich moeten registreren in het kwaliteitsregister voor verloskundigen. Physician Assistants en verloskundigen zijn twee aparte beroepen, met een aparte erkenning door de wet BIG. Ze kennen een eigen opleidingsprofiel en dit vertaalt zich in aparte kwaliteitsregister(s). De klinisch verloskundigen die nu tot PA zijn opgeleid, worden overigens direct tot dit register toegelaten, waarmee hun bekwaamheid voor verloskundige taken ook geregeld wordt.

Hoe nu verder?

Een werkgroep van de KNOV en de NVOG werkt op dit moment het opleidingsprofiel uit voor verloskundigen die klinisch werken. Dit wordt de basis voor de inrichting van het kwaliteitsregister. De besturen van beide beroepsverenigingen hebben afgesproken dat daarbij gebruik gemaakt wordt van het eerder (voor het specialistenregister) vastgestelde opleidingsprofiel.

Wie zijn geïnformeerd?

De KNOV en NVOG hebben het ministerie van VWS, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de werkgevers (NFU, NVZ), de FBZ (vakbond) en de NAPA over deze wijziging geïnformeerd. Omdat het kwaliteitsregister een verplichtend karakter heeft, kom je in aanmerking voor een vergoeding van de kosten voor registratie. Dit is zeker zo op grond van de CAO-ziekenhuizen. In de CAO UMC's die nu ter raadpleging voorligt bij de achterbannen, is ook een bepaling opgenomen dat deze registratie vergoed zal worden.

Meer weten?

De KNOV en de NVOG organiseren binnenkort een webinar over dit onderwerp, zodra er duidelijkheid is over de inrichting van het kwaliteitsregister. Hou de berichtgeving hiervoor in de gaten!

24-5-2022

Beste Rijpma,

De mogelijkheden van een kwaliteitsregister worden nog onderzocht.
Er is nog geen datum bekend. Zodra er meer bekend is zullen we hierover berichten. 

Mirjam Schubert

19-5-2022

Beste,
Is er al meer bekend over de startdatum van het verplichte kwaliteitsregister voor klinisch verloskundigen?
mvg.

Rijpma

Lid worden?

Ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief, steun de klinisch verloskundigen en krijg korting op inschrijving voor het symposium