» home » Nieuws » Q&A Kwaliteitsregister voor klinisch verloskundigen

11
november 2022

Q&A Kwaliteitsregister voor klinisch verloskundigen

De NVOG-werkgroep Klinische Verloskunde en het NVOG bestuur slaan de handen ineen en richten een eigenstandig kwaliteitsregister voor klinisch verloskundigen op.

Waarom dit kwaliteitsregister

Het kwaliteitsregister is één van de instrumenten in de erkenning van het unieke vakgebied van de klinisch verloskundige. Het uitgangspunt is dat klinisch verloskundigen vanuit eenzelfde professionele standaard kunnen gaan werken. In het kwaliteitsregister ligt vast wat van de klinisch verloskundige verwacht wordt op het gebied van deskundigheidsbevordering zodat uniformiteit en veilige zorg gewaarborgd blijven. Het kwaliteitsregister is een belangrijke aanvulling op de BIG-registratie.

Wat is het doel van het NVOG kwaliteitsregister Klinisch Verloskundigen

Het kwaliteitsregister Klinisch Verloskundigen is een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van beroepsidentiteit. Het Kwaliteitsregister Klinisch Verloskundigen kent de volgende doelen:

  • Erkenning van het beroep Klinische Verloskunde;
  • Kwaliteit van zorg uniform en inzichtelijk maken;
  • Bekwaamheden actueel houden (en dus bijhouden bij- en nascholing).

Q&A Kwaliteitsregister klinisch verloskundigen

Na onze berichtgeving d.d. 3 november jl. hebben wij veel positieve reacties ontvangen en verschillende vragen. Hier vind je een Q&A met antwoorden op de gestelde vragen.

Informatie

Op 25 november a.s. vindt het symposium Klinische Verloskunde plaats en wordt een nadere toelichting gegeven. Aanmelden hiervoor kan nog! In december vindt er ook een webinar omtrent het Kwaliteitsregister Klinisch Verloskundigen plaats, meer informatie hierover volgt. 

Wil je op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen? Meld je dan aan via klinischeverloskunde@nvog.nl.

Lid worden?

Ontvang vier keer per jaar de nieuwsbrief, steun de klinisch verloskundigen en krijg korting op inschrijving voor het symposium.

Voorinschrijving NVOG Kwaliteitsregister Klinisch Verloskundigen

Voorschrijving voor het NVOG Kwaliteitsregister Klinisch Verloskundigen. U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen omtrent genoemd register.