Logo mobiel Werkgroep Klinische Verloskunde NVOG

Opleiding en registratie klinisch verloskundige

Om de taken in het ziekenhuis te kunnen uitvoeren heeft het merendeel van de klinisch verloskundigen een vervolgopleiding gedaan na hun basisopleiding tot verloskundige. Er zijn  in Nederland momenteel twee opleidingen tot klinisch verloskundige:

- Hogeschool Rotterdam: masteropleiding physician assistant klinisch verloskundige

- UMC Utrecht: opleiding klinisch verloskundige van de NVOG/KNOV

De taken en verantwoordelijkheden van de klinisch verloskundige zijn vastgelegd in het beroepsprofiel klinisch verloskundige

 

Kwaliteitsregister verloskundigen

Een verloskundige die registreert staat in het Kwaliteitsregister van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), werkt volgens de normen van de beroepsgroep door te investeren in deskundigheidsbevordering door het volgen van na- en bijscholingen.

 

Specialistenregister klinisch verloskundigen

Om de (juridische) positie van de klinisch verloskundige te verbeteren en nog beter te waarborgen ligt er momenteel een aanvraag bij VWS voor het instellen van een speciaal register voor klinisch verloskundigen in het BIG-register: het specialistenregister voor klinisch verloskundigen

 

Basis en/of uitgebreide echoscopie opleiding

Het overgrote deel van de klinisch werkzame verloskundigen heeft een basisopleiding in de echografie afgerond, een aantal van hen is ook aanvullend geschoold voor het maken van uitgebreide echo's zoals SEO’s ('twintig weken echo), GUO’s en/of NT-metingen (nekplooimetingen).