Logo mobiel Werkgroep Klinische Verloskunde NVOG

De klinisch verloskundige

Als u vanwege een medische indicatie in het ziekenhuis onder controle moet zijn voor begeleiding van uw zwangerschap dan is de kans groot dat een klinisch verloskundige, (in) samen(spraak) met de gynaecoloog, uw zwangerschap, bevalling en soms ook het kraambed in het ziekenhuis begeleidt. Wat de indicaties zijn om de verloskundige zorg (deels) te laten plaatsvinden in het ziekenhuis, staat afgesproken in de verloskundige indicatie lijst (VIL)

De klinisch verloskundige adviseert en ondersteunt u, (in) samen(spraak) met de gynaecoloog, en soms ook de gynaecoloog in opleiding, tijdens deze belangrijke periode.

De klinisch verloskundige heeft verschillende taken en dit kan per ziekenhuis anders ingedeeld zijn. De taken zijn onder andere:

- spreekuur op de polikliniek verloskunde

- verrichten van verloskundige echo’s

- versie spreekuur (draaien van de baby als deze in stuitligging ligt)

- spreekuur op de triage/ spoed afdeling

- zij of hij begeleidt uw bevalling

- zorg en begeleiding in het kraambed in het ziekenhuis.

Opleiding en registratie klinisch verloskundige

HBO Verloskundige

Om verloskundige te worden volg je de initiële opleiding HBO Verloskunde. Deze opleiding duurt 4 jaar. 

Deze is in verschillende plaatsen in Nederland te volgen, namelijk: 

- Amsterdam & Groningen 

- Rotterdam 

- Maastricht 

 

Post-HBO Klinisch verloskundige

Om de verschillende taken in het ziekenhuis te kunnen uitvoeren heeft het merendeel van de klinisch verloskundigen een vervolgopleiding gedaan na hun basisopleiding tot verloskundige. Er zijn in Nederland momenteel twee opleidingen tot klinisch verloskundige:

- Hogeschool Rotterdam: masteropleiding physician assistant klinisch verloskundige

- UMC Utrecht: opleiding klinisch verloskundige van de NVOG/KNOV

De taken en verantwoordelijkheden van de klinisch verloskundige zijn vastgelegd in het beroepsprofiel klinisch verloskundige


 

Kwaliteitsregister verloskundigen

Een verloskundige die geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), werkt volgens de normen van de beroepsgroep door te investeren in deskundigheidsbevordering door het volgen van na- en bijscholingen.

 

Specialistenregister klinisch verloskundigen

Om de (juridische) positie van de klinisch verloskundige te verbeteren en nog beter te waarborgen ligt er momenteel een aanvraag bij VWS voor het opstellen van een speciaal register voor klinisch verloskundigen in het BIG-register: het specialistenregister voor klinisch verloskundigen

Betrouwbare informatie online

Op internet is veel informatie te vinden over zwangerschap en bevallen, maar niet alle informatie is even betrouwbaar. Op de volgende websites kun je genoeg informatie vinden waarvan wij vinden dat die betrouwbaar is: