Logo mobiel Werkgroep Klinische Verloskunde NVOG

Vacatures

Bent u op zoek naar een:

  • klinisch verloskundige
  • OIO (onderzoeker in opleiding)
  • (bestuursleden) voor een commissie in het werkveld
  • etcetera
Plaats hier uw vacature!
Mail daarvoor naar klinischeverloskunde@nvog.nl
 

 

Klinisch verloskundigen in Nederland

In 2016 registreerde het Nivel 3221 werkzame verloskundigen in Nederland (bron: www.nivel.nl).

Hiervan werkt ruim 28 % (906) in een klinische setting. In 2014 zijn er in Nederland dat er in de 91 ziekenhuizen (83 algemene ziekenhuizen en 8 universitaire centra) zijn alwaar verloskundige zorg wordt verleend (bron: www.nvz-ziekenhuizen.nl).

In 2017 zien we dat er in 89% (81) van die ziekenhuizen klinisch verloskundigen werkzaam zijn.

De taken en verantwoordelijkheden kunnen per ziekenhuis verschillen, maar in de basis verlenen de klinisch verloskundigen zorg op alle vlakken van het zorgproces: tijdens de zwangerschap, bevalling en het kraambed.