Logo mobiel Werkgroep Klinische Verloskunde NVOG

De Werkgroep Klinische Verloskunde (WKV) van de NVOG

De werkgroep klinische verloskunde (WKV) van de NVOG bestaat uit klinisch verloskundigen, gynaecologen en arts-assistenten in opleiding tot gynaecoloog (aios).

Het bestuur van de werkgroep bestaat uit vier klinisch verloskundigen waaronder de voorzitter, vier gynaecologen, een aios, en wordt ondersteund door een functionaris van het bestuurssecretariaat van de NVOG.

De werkgroep klinische verloskunde (WKV) valt onder de pijler Foeto Maternale geneeskunde (FMG) van de NVOG.

 

Voor wie is de werkgroep bedoeld?

  • Klinisch verloskundigen (in opleiding)

  • Gynaecologen

  • AIOS gynaecologie/verloskunde

  • Overige geïnteresseerden in het lidmaatschap / deelname symposium (leidinggevenden, docenten) op aanvraag bij het bestuur

 

De Werkgroep Klinische Verloskunde (WKV) valt onder de pijler Foeto-Maternale Geneeskunde (FMG) binnen de NVOG.

 

 

Algemene ledenvergadering (ALV)

Jaarlijks is er een algemene leden vergadering (ALV) waarbij alle leden van onze werkgroep welkom zijn en agendapunten kunnen inbrengen. De ALV zal per 2017 plaatsvinden tijdens het jaarlijkse symposium. De notulen van de ALV worden gepubliceerd op de website van de werkgroep op het besloten ledendeel.

De algemene ledenvergadering van 2019 vindt plaats op 22 november 2019 ten tijde van het symposium.