Logo mobiel Werkgroep Klinische Verloskunde NVOG

De Werkgroep Klinische Verloskunde (WKV) van de NVOG

 

Wie zijn wij ?

De Werkgroep Klinische Verloskunde (WKV) valt onder de pijler Foeto-Maternale Geneeskunde (FMG) binnen de NVOG.

Het bestuur van de werkgroep bestaat uit  klinisch verloskundigen, waaronder de voorzitter, gynaecologen en  een AIOS.  
Zij  worden ondersteund door een functionaris van het bestuurssecretariaat van de NVOG.

Wat doen wij ? 

Onze belangrijkste doelen zijn;

  •  Verbetering van de kwaliteit van de verloskundige zorg binnen de klinische setting
  •  Verbetering van de positie van de klinisch verloskundigen
  •  Het bevorderen van een goede samenwerking met gynaecologen (i.o.) op de werkvloer
  • Uitstekende samenwerking met alle betrokken spelers binnen geboortezorg

Hoe doen we dat ?

 We hebben een breed pakket aan taken. Zo organiseren we wetenschappelijke bijeenkomsten over de inhoud en inrichting van de klinische verloskunde en creëren  hiermee een (multidisciplinair) wetenschappelijk podium.

In samenwerking met de comissie Kwaliteit kunnen we inhoudelijk advies geven over visitatievragen ten behoeve van klinisch verloskundigen.

Op verzoek van het bestuur van de NVOG en op ons eigen initiatief, adviseren wij inzake beleid en andere aangelegenheden op het gebied van organisatie en participatie van klinisch verloskundigen.

Wij bevorderen contacten en samenwerking met andere organisaties en personen, van wie de doelstelling en/of activiteiten van belang zijn voor de klinische verloskunde in het algemeen en voor klinisch verloskundigen in het bijzonder.

Verder doen we ons uiterste best om de positie van de klinisch verloskundige  te verstevigen binnen de integrale zorg door hier advies over te geven, op eigen initiatief of op verzoek van anderen.

Alle andere (wettige) middelen.

Voor wie is de werkgroep bedoeld?

  • Klinisch verloskundigen (in opleiding)

  • Gynaecologen

  • AIOS gynaecologie/verloskunde

  • Overige geïnteresseerden in het lidmaatschap / deelname symposium (leidinggevenden, docenten) op aanvraag bij het bestuur

 

Waarom lid worden ?

Naast alle voordelen staan we als werkgroep sterker als we meer leden hebben.
Herken je je in onze doelen ? Wil jij ook graag bijdragen ?

Meldt je dan nu aan als lid !

 

 

 

 

Algemene ledenvergadering (ALV)

Jaarlijks is er een algemene leden vergadering (ALV) waarbij alle leden van onze werkgroep welkom zijn en agendapunten kunnen inbrengen. De ALV is sinds 2017 tijdens het jaarlijkse symposium. De notulen van de ALV worden gepubliceerd op de website van de werkgroep op het besloten ledendeel.