Logo mobiel Werkgroep Klinische Verloskunde NVOG

Het bestuur van de WKV

Marianne Peeters, MPA klinisch verloskundige, voorzitter bestuur werkgroep

Michelle Westerhuis, gynaecoloog, secretaris bestuur werkgroep

Loes van den Bergh, MPA klinisch verloskundige, penningmeester bestuur werkgroep

Irene van der Avoort, gynaecoloog, bestuurslid

Karien Hack, gynaecoloog, bestuurslid

Paula Bronsveld-Runge, klinisch verloskundige, bestuurslid

Hanneke Feitsma, gynaecoloog, bestuurslid

Sanne van den Munckhof, klinisch verloskundige, bestuurslid

Thamar Koudstaal, gynaecoloog in opleiding, bestuurslid

Wiesje van Boxtel, bestuursondersteuner NVOG

 

Contact

Postbus 20075; 3502 LB Utrecht

Email: klinischeverloskunde@nvog.nl

Website NVOG: www.nvog.nl

Telefoon: 030-2823812