Logo mobiel Werkgroep Klinische Verloskunde NVOG

Het bestuur van de WKV

Marianne Peeters, MPA klinisch verloskundige, voorzitter bestuur werkgroep

Wiesje van Boxtel, secretaris en bestuursondersteuner

Marloes Visser  klinisch verloskundige, penningmeester bestuur werkgroep

Ellyze van Asbeck, gynaecoloog in opleiding, bestuurslid

Irene van der Avoort, gynaecoloog, bestuurslid

Eva Boer- Majewska, MPA klinisch verloskundige, bestuurslid

Marije Kamphuis, gynaecoloog, bestuurslid

Karien Hack, gynaecoloog, bestuurslid

Mirjam Schubert, klinisch verloskundige, bestuurslid

Michelle Westerhuis, gynaecoloog, bestuurslid

Contact

Postbus 20075; 3502 LB Utrecht

Email: klinischeverloskunde@nvog.nl

Website NVOG: www.nvog.nl

Telefoon: 030-2823812