Logo mobiel Werkgroep Klinische Verloskunde NVOG

Wat biedt het lidmaatschap van de Werkgroep Klinisch Verloskunde?

 

Lid worden:  klinischeverloskunde@nvog.nl

 

Wat biedt het lidmaatschap?

 • Het jaarlijkse symposium speciaal afgestemd op klinisch verloskundigen met een speciaal ledentarief, andere belangstellende zijn uiteraard van harte welkom maar wel voor een hoger tarief.
 • Minimaal 4 nieuwbrieven per jaar met daarin actuele berichten over b.v. de ontwikkelingen rondom het specialistenregister, kennismaking met andere collega’s in andere ziekenhuizen, en nieuws over actuele zaken. Als lid mag je ook een bijdrage geven aan deze nieuwsbrief.

 • Een bestuur dat zich actief inzet voor zijn leden:

  • Acht tot tien bestuursvergaderingen per jaar.

  • Eén tot twee keer per jaar gezamenlijke vergadering bestuur PKV en WKV, daarnaast heeft de voorzitter regelmatig overleg met de voorzitter kerngroep PKV.

  • Monitoren van de voortgang van de aanvraag voor het specialistenregister klinisch verloskundigen.

  • De voorzitter is tevens bestuurslid van de pijler FMG van de NVOG waardoor binnen de NVOG de belangen van de klinisch verloskundige worden behartigd bij o.a. de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen, er is tevens regelmatig overleg met contactpersoon NVOG.

  • Beoordeling rapport van de visitatiecommissie van de NVOG

  • Regelmatig contact met de Hogeschool Rotterdam over de opleiding MPA-KV waarin wij een adviserende functie hebben.

  • Monitoren van de ontwikkelingen rondom de PA-klinisch verloskundigen.

  • Deelname CPZ congres namens het bestuur, contact met het CPZ over de rol van de klinisch verloskundige binnen de integrale zorg.

  • Contact met ministerie van VWS over actuele zaken die de klinisch verloskundige aangaan, samen met voorzitter kerngroep PKV.

  • Informeren studenten van de verloskunde-academies en van opleiding klinisch verloskundige NVOG/KNOV over de positie van de klinisch verloskundige in Nederland en over de WKV.

 • Een website met een besloten deel voor leden:

  • Publicatie nieuwsbrief

  • Vacatures voor klinisch verloskundigen worden kosteloos geplaatst

  • Aankondiging relevante nascholingen

  • Oproepen voor deelname werkgroepen

  • Informatie over actuele onderwerpen van belang voor de klinisch verloskundige

 • Toegang tot de pijlerdagen van de werkgroep FMV van de NVOG

 • Toegang tot het besloten ledendeel van de NVOG website en wekelijks de nieuwsbrief van de NVOG in de mailbox

 • Toegang tot de LinkedIn pagina van de NVOG

 • Contact met onderzoekers over verzoeken verspreiding enquêtes/deelname onderzoek.

 • Mogelijkheid van peer-support, afvaardiging in de Commissie Collegiale Ondersteuning (CCO) van de NVOG

 • Klinisch verloskundigen die lid zijn van de Werkgroep Klinische Verloskunde van de NVOG kunnen tegen een gereduceerd tarief (€ 88 / jaar) een abonnement nemen op het “Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie” (NTOG) van de NVOG. Aanmelden kan door een mail te sturen naar administratientog@gaw.nl

 

Kosten lidmaatschap 2021

De kosten voor het lidmaatschap van de werkgroep: € 55 per jaar.

Interesse en/of vragen mail klinischeverloskunde@nvog.nl

Wat doet het bestuur voor haar leden?

 • Eén tot twee keer per jaar gezamenlijke vergadering bestuur PKV en WKV, daarnaast heeft de voorzitter regelmatig overleg met de voorzitter kerngroep PKV over actualiteiten.
 • Monitoren van de voortgang van de aanvraag voor het specialistenregister klinisch verloskundigen.
 • De voorzitter neemt deel aan vergadering van het bestuur van de pijler FMG van de NVOG waardoor binnen de NVOG de belangen van de klinisch verloskundige worden behartigd bij o.a. de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen, er is tevens regelmatig overleg met contactpersoon NVOG.
 • Bijdrage pijlerdagen werkgroep FMG van de NVOG.
 • Beoordeling rapport van de visitatiecommissie van de NVOG, ook dit komt de direct de belangen van de klinisch verloskundige ten goede.
 • Regelmatig contact met de Hogeschool Rotterdam over de opleiding MPA-KV waarin het bestuur een adviserende functie heeft.
 • Deelname CPZ congres, contact met het CPZ over de rol van de klinisch verloskundige binnen de integrale zorg.
 • Contact met ministerie van VWS over actuele zaken die de klinisch verloskundige aangaan, samen met voorzitter kerngroep PKV.
 • Informeren studenten MPA-KV en opleiding klinisch verloskundige NVOG/KNOV over de positie van de klinisch verloskundige in Nederland, en informeren over de WKV.
 • ­Contact met onderzoekers over verzoeken verspreiding enquêtes/deelname onderzoek.
 • Landelijke enquête 2017 in 2017 over de werkzaamheden van de klinisch verloskundigen in Nederland, tevens inventarisatie van de wensen van de leden t.a.v. activiteiten bestuur.