24
juni 2022

Vacature bestuurslid WKV

Vacature bestuurslid WKV

Wij op zoek naar een AIOS om ons als bestuur van de werkgroep klinische verloskunde te komen versterken. Draag jij de verloskunde een warm hart toe ? Dan komen we graag met je in contact.

31
mei 2022

Recept voor de perfecte baring

Het CTG is matig. De variabiliteit verdwijnt langzaam uit het daarvoor zo gevarieerde patroon. Ik kijk naar het perineum en zie een mini-segment op de top van de wee.

'Save the date': symposium van 25 november

Op 25 november 2022 wordt het jaarlijkse symposium gehouden, dit jaar met als thema Zorg voor de zorgverlener. Binnenkort volgt meer informatie.

Begeleiden van een zwangerschap met en na verlies

Begeleiden van een zwangerschap met en na verlies

Tweedaagse interactieve verdiepingstraining voor verloskundigen, O&G verpleegkundigen en artsen in de gezondheidszorg. 7 april en 12 mei 2022, Vaassen.

Tips en tricks voor stoppen met roken ondersteuning bij zwangeren

Tips en tricks voor stoppen met roken ondersteuning bij zwangeren voor Verloskundigen en Gynaecologen. In Thialfstadion op 19 mei 2022 van 13 - 17 uur.

Tweedaagse cursus psychosomatiek in de obstetrie en gyneacologie

Tweedaagse cursus psychosomatiek in de obstetrie en gyneacologie

Tweedaagse cursus op het gebied van de psychosomatiek in de obstetrie en gyneacologie is kleinschalig en heel praktisch georiënteerd: naast plenaire sessies met state-of-the-art lezingen wordt in kleine groepen casuïstiek besproken en worden de communicatievaardigheden die nodig zijn voor lastige gesprekken geoefend.

7
februari 2022

Wat betekent de nieuwe CAO ziekenhuizen voor jou persoonlijk?

Op 20 januari 2022 is er een akkoord Cao Ziekenhuizen bereikt. Om meer duidelijkheid te krijgen over wat het financieel voor jou betekent, heeft de NVZ speciaal voor medewerkers een rekentool ontwikkeld.

5
januari 2022

Zwangerschap en coronavaccinatie

Er veel vragen over zwangerschap en vaccineren tegen corona. Daarom organiseert de NVOG samen met de KNOV en het ministerie van VWS op woensdag 12 januari 2022 om 20 uur een livestream over zwangerschap/vruchtbaarheid en coronavaccinaties.

29
november 2021

Kwaliteitsregister klinisch verloskundigen

De besturen van de KNOV en de NVOG hebben besloten een kwaliteitsregister in te richten voor verloskundigen die klinisch werken. Dit besluit is genomen na de uitspraak van het ministerie van VWS afgelopen zomer dat verloskundigen die in het ziekenhuis werkzaam zijn, zelfstandig bevoegd zijn tot het verrichten van voorbehouden handelingen binnen het deskundigheidsgebied van de verloskunst, mits zij hun bekwaamheid kunnen aantonen.

25
november 2021

Collega column - ‘Dat is écht geen probleem’

Mijn collega wil graag afgelost worden, dus direct na een korte overdracht stap ik verloskamer vier binnen. Het is vroeg, ik heb slecht geslapen en aan een wekker die kwart voor zes afgaat, zal ik nooit wennen.

18
november 2021

Interessante POD cast # Zwanger, corona en aan de beademing

16
november 2021

Triage in spoedverloskundige zorg

"Nieuw voor Nederland is wel dat, onder de vlag van Geboortezorg Salland, zowel verloskundigen in de regio àls het ziekenhuis dit model samen gaan gebruiken.

27
september 2021

Ook Adviescollege regeldruk kritisch op nieuwe verantwoordingsregels

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk zet, net als de KNOV, grote vraagtekens bij de regeling Jaarverantwoordingsplicht, die zorgaanbieders dwingt elk jaar een lange vragenlijst in te vullen over hun financiële huishouding.