» home » De werkgroep

Doelstelling

De werkgroep heeft tot doel verbetering van de kwaliteit van zorg, samenwerking en positie van de klinisch verloskundigen binnen de klinische setting en indien van toepassing ook daarbuiten met alle spelers binnen geboortezorg.

Het bestuur wil dit doel bereiken - in overleg met het Bestuur van de NVOG - door:

  • Het stimuleren van inhoudelijk overleg.
  • Het creëren van een (multidisciplinair) wetenschappelijk podium onder andere door het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten over de inhoud en inrichting van de klinische verloskunde.
  • Inhoudelijk advies geven over visitatievragen ten behoeve van klinisch verloskundigen (in samenwerking met de Commissie Kwaliteit).
  • Het adviseren, op eigen initiatief en op verzoek van het Bestuur van de NVOG, inzake beleid en andere aangelegenheden op het gebied van organisatie en participatie van klinisch verloskundigen.
  • Het bevorderen van contacten en samenwerken met andere organisaties en personen, van wie de doelstelling en/of activiteiten van belang zijn voor de klinische verloskunde in het algemeen en afstemmen voor klinisch verloskundigen in het bijzonder.
  • Het markeren en respecteren van de grenzen met aanpalende organisaties, bij de start van de Werkgroep Klinische Verloskunde gerepresenteerd in de overige werkgroepen binnen de NVOG- pijler Foeto-Maternale Geneeskunde, de Stuurgroep Klinisch Verloskundigen (NVOG en KNOV) en de kerngroep van het Platform Klinisch Verloskundigen (PKV) van de KNOV.
  • Het stimuleren van samenwerkingsverbanden buiten de klinische verloskunde welke (op een indirecte wijze) een positieve uitkomst kunnen hebben op de ontwikkeling van de klinische verloskunde.
  • Alle andere (wettige) middelen.

Document:

Lid worden?

Ontvang vier keer per jaar de nieuwsbrief, steun de klinisch verloskundigen en krijg korting op inschrijving voor het symposium.

Voorinschrijving NVOG Kwaliteitsregister Klinisch Verloskundigen

Voorschrijving voor het NVOG Kwaliteitsregister Klinisch Verloskundigen. U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen omtrent genoemd register.