Logo mobiel Werkgroep Klinische Verloskunde NVOG

Symposium 2020/2021

Het jaarlijkse symposium is verplaatst naar november 2021.
 

Deze editie zal samen zijn met de werkgoep Perinatologie en Maternale Ziekten en de Nerlandse vereniging voor Kindergeneeskunde.

Een uitdagende dag voor iedereen.

Locatie: Pathe in Utrecht

Meer informatie, het programma, de datum en de inschrijving volgen.