29
november 2021

Kwaliteitsregister klinisch verloskundigen

De besturen van de KNOV en de NVOG hebben besloten een kwaliteitsregister in te richten voor verloskundigen die klinisch werken. Dit besluit is genomen na de uitspraak van het ministerie van VWS afgelopen zomer dat verloskundigen die in het ziekenhuis werkzaam zijn, zelfstandig bevoegd zijn tot het verrichten van voorbehouden handelingen binnen het deskundigheidsgebied van de verloskunst, mits zij hun bekwaamheid kunnen aantonen.

27
september 2021

Ook Adviescollege regeldruk kritisch op nieuwe verantwoordingsregels

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk zet, net als de KNOV, grote vraagtekens bij de regeling Jaarverantwoordingsplicht, die zorgaanbieders dwingt elk jaar een lange vragenlijst in te vullen over hun financiële huishouding.