27
september 2021

Ook Adviescollege regeldruk kritisch op nieuwe verantwoordingsregels

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk zet, net als de KNOV, grote vraagtekens bij de regeling Jaarverantwoordingsplicht, die zorgaanbieders dwingt elk jaar een lange vragenlijst in te vullen over hun financiële huishouding.